Ürünler

* İzolasyon Cihaz ve Kitleri

* PCR Cihazları ve Sarf Malzemeleri

* Real Time PCR Cihazları ve Sarf Malzemeleri

* Sekans ve Fragman Analizi Cihazları  ve Sarf Malzemeleri

* Yeni Nesil Sekans Sistemi ve Sarf Malzemeleri

* Flowcytometer Cihaz ve Sarf Malzemeleri

* Hücre Kültürü Cihaz ve Sarf Malzemeleri

* İmmünohistokimya Antikor ve Sekonder Deteksiyon Malzemeleri

* İmmünflouresan Antikor ve Sekonder Deteksiyon Malzemeleri

* Western Blot Sistemi ve Sarf Malzemeleri